Vereisten

VEREISTEN

Om deel te nemen aan een au pair uitwisselingsprogramma zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Het gezin bestaat uit 2 of meer personen die zijn ingeschreven bij de gemeente

Au pair staat ingeschreven en is werkzaam op hetzelfde adres van het gezin

Een fijne extra kamer met een bed, kast, internet en verwarming

Een overeengekomen dagindeling van max 30 uur per week, max 8 uur per dag en min 2 dagen vrij voor de au pair. De au pair heeft 2 weekenden per maand vrij.

Het gastgezin heeft minimaal een inkomen van 1,5 keer het wettelijke minimumloon in Nederland voor minimaal 1 jaar.

Geeft gratis kost en inwoning en de au pair word deel van het gezin.

Betaald zakgeld (max. wettelijk toegestane bedrag) van €340 per maand + €10 beltegoed

Heeft een interieurverzorger(ster). De au pair verricht alleen licht huishoudelijke werkzaamheden.

Betaald en geeft de au pair vrij voor het uitvoeren van een TBC test

Het gastgezin stelt een fiets beschikbaar aan de au pair

Het gastgezin neemt deel aan een cultureel uitwisselingsprogramma.

nl_NLNL
en_ZAEN nl_NLNL